ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ …

Τὸ Ἀνωτέρας Κατηγορίας (Ἐξαιρετικὸ Παρθένο) ἐλαιόλαδο GALATIANO παράγεται άπὸ αὐστηρὰ ἐπιλεγμένους πιστοποιημένους βιολογικοὺς ἐλαιῶνες ‘ς τὰ βόρειοδυτικὰ ὑψώματα τῆς Ἀχαϊκῆς γῆς, ἐπάνω καὶ γύρῳ ἀπό τὸν λόφο τοῦ Γαλατᾶ ποὺ δεσπόζει κατὰ μῆκος τῆς παραθαλάσσιας λεκάνης τῆς Ἀχαΐας δυτικὰ τοῦ Αἰγίου. Συνδυάζοντας τὴν ἐκλεκτὴ ποιότητα τῆς πλέον καθιερωμένης πανελλαδικὰ Κορωνέικης ποικιλίας μὲ τὴν ἤπια τοπικὴ ἀχαϊκὴ ποικιλία τῆς Κουτσουρεληᾶς, μὲ ἐφόδια τὴν τελετουργικὴ ἐλαιοσυλλεκτική μας παράδοσι καὶ τὶς πλέον σύγχρονες μεθόδους παραγωγῆς καὶ τυποποιήσεως ἐγγυώμαστε γιὰ τὸ προϊὸν ποὺ φθάνει ‘ς τὸ τραπέζι σας τὴ βελτίστη ποιότητα μὲ κορυφαῖα διατροφικὰ ὀφέλη καὶ ἀσύγκριτη γευστικὴ ἀνταπόκρισι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας ἡ ἀξιοποίησι’ τοῦ παραδεδομένου μας πλούτου μὲ ὅρους σύγχρονης τεχνικῆς καὶ ποιότητος γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς προϊόντος ἀνταγωνιστικοῦ καὶ συνάμα ἄρρηκτα συνδεδεμένου μὲ τὶς πηγὲς τῆς διαχρονικῆς μας ταυτότητος.

© Copyright 2022 Galatiano
Σχεδιασμός Ιστότοπου: www.foodwill.net
Κατασκευή Ιστότοπου: MyWebDeveloper