Πληροφορίες

Τὰ πρῶτα ἀπὸ τὰ ἐλαιόδενδρα ποὺ ὁ καρπός τους σήμερα μᾶς δίνει τὸ GALATIANO προῆλθαν μὲ κέντρωμα τῆς φημισμένης Κορωνέικης ποικιλίας σὲ ὑπόστρωμα αὐτοφυῶν δένδρων ἀγριεληᾶς…

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ διαδικασία παραγωγῆς και τυποποιήσεως τοῦ ἐλαιολάδου μέχρι τὴν στιγμὴ ποὺ μία φιάλη GALATIANO εἶναι πλέον ἔτοιμη ‘νὰ αποσταλῇ γιὰ ‘νὰ φθάσῃ ‘ς τὸ τραπέζι σας ἐπιτηρεῖται σχολαστικὰ ἤδη ἀπὸ τὸ στάδιο συλλογῆς τοῦ ἐλαιοκάρπου…

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐπιχείρησι’ τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ GALATIANO, Ἰωάννου Κ. Παπαλεωνιδόπουλου, εἶναι πιστοποιημένη ἀπὸ τὸν διαπιστευμένο ὀργανισμὸ ΔΗΩ γιὰ Διακίνησι Βιολογικοῦ Ἐλαιολάδου…

Διαβάστε περισσότερα

© Copyright 2022 Galatiano
Σχεδιασμός Ιστότοπου: www.foodwill.net
Κατασκευή Ιστότοπου: MyWebDeveloper