Ἡ γῆ

Κάθε δένδρο ἔχει καὶ μιὰ ἱστορία ‘νὰ πῇ…

Τὰ πρῶτα ἀπὸ τὰ ἐλαιόδενδρα ποὺ ὁ καρπός τους σήμερα μᾶς δίνει τὸ GALATIANO προῆλθαν μὲ κέντρωμα τῆς φημισμένης Κορωνέικης ποικιλίας σὲ ὑπόστρωμα αὐτοφυῶν δένδρων ἀγριεληᾶς, τὰ ὁποῖα ὁ πᾶππος καὶ συνονόματος τοῦ σημερινοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ GALATIANO μετεφύτευσε ‘ς τὸν λόφο Γαλατᾶ ἀπὸ τὶς πλαγιὲς τοῦ ἱστορικοῦ κάστρου τῆς Λιστρίνας ‘ς τὴν ὀρεινὴ Ἀχαϊκὴ ἐνδοχῶρα, ποὺ κλεισμένοι μέσα ‘ς αὐτὸ οἱ κάτοικοι τοῦ προγονικοῦ του οἰκισμοῦ «Γκραίκα» ἀνθέστησαν σθεναρὰ κατὰ τὴν πρώτη κάθοδο τῶν Φράγκων ‘ς τὴν Ῥωμανική – Ἑλληνική – Πελοπόννησο περὶ τὰ 1205.

Ἡ πιστοποιημένη Βιολογικὴ ἐσοδεία ἀπὸ τὰ Κορωνέικα ἐλαιόδενδρα τοῦ Γαλατᾶ, συμπληρουμένη μὲ τὴν ἐσοδεία αύστηρῶς ἐπιλεγομένων πιστοποιημένων ἐλαιώνων Κουτσουρεληᾶς ἀπὸ τὸ Γαλατᾶ καὶ τὰ γειτονικὰ ὑψώματα, ἀποτελοῦν τὸν ἐλαιόκαρπο ποὺ μὲ τὴν ἔκθλιψί του παίρνουμε τὸ GALATIANO.

Ἡ λοφώδης μορφολογία τῶν ἐλαιώνων τοῦ GALATIANO, μὲ τὴν καλὴ ἀποστράγγισι καὶ τὸ ὁλόγυρα καὶ χωρὶς σκιάσεις διαθέσιμο ἡλιακὸ φῶς καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους, ἐξασφαλίζουν συνθῆκες ἰδανικές, ὥστε ἡ ποιότητα τῆς ἐλαϊκῆς ἐσοδείας ‘νὰ εἶναι πράγματι ἥ καλλίτερη δυνατή!

© Copyright 2022 Galatiano
Σχεδιασμός Ιστότοπου: www.foodwill.net
Κατασκευή Ιστότοπου: MyWebDeveloper