Ἡ πιστοποίησι’

Ἐπισφραγίζοντας τὴν Ποιότητα …

Ἡ ἐπιχείρησι’ τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ GALATIANO, Ἰωάννου Κ. Παπαλεωνιδόπουλου, εἶναι πιστοποιημένη ἀπὸ τὸν διαπιστευμένο ὀργανισμὸ ΔΗΩ γιὰ Διακίνησι Βιολογικοῦ Ἐλαιολάδου καὶ ἐφαρμόζει Σύστημα Διαχειρίσεως Ἀσφαλείας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο EN ISO 22000 : 2005, πιστοποιημένο ἐπίσης ἀπὸ τὴν ΔΗΩ.

Ἡ ἐπιχείρησι’ τοῦ Κωνσταντίνου Π. Λιανοῦ, μὲ ἀριθμὸ ἐλαιοκομικοῦ μητρώου EL 40 083, ‘ς τὶς ἐγκαταστάσεις τῆς ὁποίας γίνεται ἡ ἀποθήκευσι’ πρώτων ὑλῶν καὶ τυποποιημένου προϊόντος καὶ ἡ τυποποίησι’ τοῦ GALATIANO, εἶναι πιστοποιημένη ἀπὸ τὴν ΔΗΩ γιὰ Τυποποίησι, Διατήρησι καὶ Διακίνησι Βιολογικοῦ Ἐλαιολάδου καὶ ἐφαρμόζει Σύστημα Διαχειρίσεως Ἀσφαλείας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο EN ISO 22000 : 2005, πιστοποιημένο ἀπὸ τὴν TÜV AUSTRIA HELLAS.

© Copyright 2022 Galatiano
Σχεδιασμός Ιστότοπου: www.foodwill.net
Κατασκευή Ιστότοπου: MyWebDeveloper